Recyklace

Kovy a kovové recyklovatelné materiály obsahující neželezné kovy Zinek, Cín, Měď, Hliník, Nikl, Wolfram, Olovo, Molybden, Kobalt - nejčastěji ve formě metalické, sloučeniny, stěru, záchytu z filtrů, kalu, atp.

Spalitelné směsné odpady kategorie O obsahující papír, plasty, textil, gumu, dřevo, ...

Nasycené průmyslové katalyzátory 

Upotřebené obaly - nejčastěji kontejnery, PE sudy, IBC kontejnery, kovové bedny, pytle

DPF filtry a katalyzátory