Actual

OFFER

NABÍDKA

Chlorové vápno

LIME CHLORIDE

         

              

 

OFFER NABÍDKA

 

Organic catalyst

– diesel fuel saving 3-8%

 

Organický katalyzátor

– úspora nafty 3-8%

 

WWW.THERMOL.CZ

 

     

OFFER NABÍDKA

Silicon gravel, fraction size 0,4

 

Kamenivo křemičité, frakce 0,4 

           

OFFER NABÍDKA

Red pigment Fe2O3

Červený pigment Fe2O3

DEMAND

POPTÁVKA

Waste containing Zinc, Lead, Nickel, Tungsten, Molybdenum, Copper, Aluminium, Tin, Cobalt –

Odpad obsahující zinek, olovo, nikl, wolfram, molybden, měď, hliník, cín, kobalt

DEMAND

POPTÁVKA

Cutting tools, sintered carbides

Řezné nástroje, slinuté karbidy, TK plátky

OFFER NABÍDKA

Zinc Oxide off-grade ZnO 95%

Oxid zinečnatý off-grade ZnO 95%

OFFER NABÍDKA

Iron Sulphate heptahydrate FeSO4.7H2O Síran železnatý heptahydrát FeSO4.7H2O

OFFER NABÍDKA

Aluminium Trihydroxide

Trihydroxid Hlinitý

OFFER NABÍDKA

Gravel SiO2 45%, CaO 35%

Kamenivo SiO2 45%, CaO 35%

     
Contact form

Items marked with * (an asterisk) are required

By submitting the form you agree to the processing of personal data.